Career

Inżynier Rozruchu - Operator/ Obchodowy Bloku Energetycznego

26.06.2024
kujawsko-pomorskie
APPLY
 • About employer

  H2B Group szuka osób dla klienta z branży energetycznej na stanowisko Inżynier Rozruchu - Operator/ Obchodowy Bloku Energetycznego dla klienta z branży energetycznej.

 • Responsibilities

  • Rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych w czasie prowadzenia rozruchu
  • Sporządzanie harmonogramów postępu robót, obsługi technicznej oraz kontrolowanie odbiorów maszyn i urządzeń po remontach (naprawie)
  • Określanie standardów kontroli i procedur zapewniających prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń energetycznych w warunkach rozruchu
  • Nadzór nad przestrzeganiem zasad oszczędnej gospodarki materiałami i narzędziami
  • Wypracowanie koncepcji rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych realizowanych zadań na podstawie analiz technicznych oraz z uwzględnieniem ograniczeń prawnych
  • Opracowywanie dokumentacji technologicznej, techniczno-ruchowej oraz instrukcji stanowiskowych w zakresie realizacji zadań w energetyce i innych gałęziach przemysłu
  • Wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz wniosków racjonalizatorskich w celu osiągnięcia optymalnych wyników organizacyjno-techniczno-ekonomicznych
  • Kontrolowanie i prowadzenie ewidencji uprawnień wymaganych w zakresie prowadzonych robót (energetyczne, dozorowe, SEP i inne)
  • Prowadzenie rejestru zmian dokonywanych w zaprojektowanych dokumentacjach i technologiach przez osoby posiadające do tego uprawnienia
  • Udział w komisjach odbiorów technicznych maszyn, urządzeń i instalacji na potrzeby rozruchu.
  • Organizowanie dostaw maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi dostosowanych ilościowo i jakościowo do aktualnie realizowanych technologii
  • Prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż., opracowywanie tematyki szkoleń (stanowiskowych), realizacja

 • Requirements

  • Doświadczenie w branży energetycznej lub/i przemysłowej na podobnym stanowisku (umiejętność uruchamiania i nadzorowania pracy maszyn, urządzeń i instalacji w energetyce i przemyśle).
  • Uprawnienia E / D – w zakresie realizowanych prac
  • Dokładność, terminowość, decyzyjność
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Umiejętności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
  • Dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników
  • Obsługa komputera (Ms Office)
  • Wiedza techniczna/inżynieryjna w powierzonym obszarze

  Mile widziane:

  • Obsługa Ms Project 
  • Obsługa AutoCAD 
  • Uprawnienia E / D – w zakresie realizowanych prac
  • prawo jazdy kat. B
  • świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w 2. SEP
  • znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

 • Offer

  H2B Group szuka osób dla klienta z branży energetycznej na stanowisko Inżynier Rozruchu - Operator/ Obchodowy Bloku Energetycznego dla klienta z branży energetycznej.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu umowy o pracę lub B2B
  • prywatną opieka medyczną, kartę sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych
  • perspektywę dalszej ścieżki kariery, rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji w tym możliwość szkoleń i uzyskania branżowych uprawnień projektowych i budowlanych
  • stabilne zatrudnienie, przyjazne i bezpieczne środowisko pracy
  • współudział w tworzeniu technologii związanych z ochroną środowiska
  • możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym oraz instalacjach OZE